fredag 14 februari 2014

Quta är hemma!!

Fodertiken 
SEVCH LP1 Little Frogs Quercia Barbera "Quta"
är hemma!

Förhoppningsvis är hon dräktig!!
Dygn 21

Inga kommentarer: